Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w spółce
Enea S.A. w związku z realizacją projektu „Bałtyk dla pokoleń”

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Enea S.A. z siedzibą  w Poznaniu (ul. Górecka 1, 60-201 Poznań).
 2. W Enei S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@enea.pl lub na adres korespondencyjny: EneaS.A. ul.  Górecka 1, 60-201 Poznań.
 3. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Przetwarzanie danych opierać się będzie w szczególności na jednej z następujących podstaw prawnych:
  – Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 a RODO), którą możesz odwołać w dowolnym momencie;
  – w celu zabezpieczenia zobowiązań prawnych Enei S.A. (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  – w celu dochodzenia zgodnych z prawem interesów Enei S.A., chyba że przeważają Twoje interesy lub podstawowe prawa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  (Powyższa lista zawiera przykłady, ale nie jest ograniczona do nich).
 4. Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty, które współpracują z nami:
  a. w zakresie działalności pocztowej, kurierskiej, płatniczej, przy obsłudze spraw rozliczeniowych, prawnych, windykacyjnych;
  b. podmioty z Grupy Enea (spółki zależne lub spółki powiązane, których pełną listę możesz znaleźć w linku: https://www.enea.pl/bip/grupa-kapitalowa-enea), jak również podmioty, które obsługują nasze systemy teleinformatyczne i świadczą dla nas usługi: IT, doradcze, konsultacyjne, audytowe, świadczące pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencyjne, reklamowe, drukarskie, magazynowe i logistyczne, archiwizacji dokumentów;
  c. w przypadku akcji marketingowych odbiorcami Twoich danych mogą być portale społecznościowe, za pomocą których prowadzone są wydarzenia, konkursy, akcje promocyjne, np. Facebook, Instagram, Twitter itp.;
  d. Twoje dane mogą być udostępniane organom państwowym na ich uzasadnione prawnie żądanie;
  e. Fundacji Enea w kontekście akcji dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu.
  Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Okres przetwarzania i przechowywania danych:
  a. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu przekazania i rozpatrzenia przez Komisję Europejską apelu w ramach inicjatywy społecznej Baltic for generations wraz z listą osób go popierających.
  b. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.
  c. We wszystkich przypadkach – przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po ich realizacji – przez czas niezbędny do usprawiedliwionej prawnie archiwizacji do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie
  następujące prawa:
  a. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
  b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  c. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  d. ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  e. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
  f. prawo do wniesienia sprzeciwu – w granicach art. 21 RODO
  g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że Administrator przetwarza dane osobowe z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Realizacja przedstawionych wyżej praw możliwa jest poprzez wysłanie odpowiedniego zgłoszenia – drogą mailową na adres e-mail: esa.iod@enea.pl lub w kanałach kontaktu z wskazanych na stronie https://www.enea.pl/pl/dladomu/obsluga-klienta-i-kontakt/kontakt.

THE ORIGINATORS OF THE #BALTICFORGENERATIONS PROJECT